Heijmans

Heijmans

Er ligt een organisatie breed beleid voor het Facilitair Bedrijf met een onderbouwde meerjaren visie en een concrete uitwerking van de producten en diensten welke ‘HFB’ levert.

Het Facilitair Bedrijf van Heijmans Nederland (HFB) wilde een meerjarig beleid opstellen om hun ambities (intern) helder en kenbaar te maken. Zodat zij de organisatie duidelijkheid kunnen bieden waar HFB voor staat en wat van de afdeling verwacht mag (gaan) worden. Een mooie opdracht waarbij de focus lag op het structureren en aanbrengen van focus tezamen met het formuleren van een (meerjaren-)strategie. 

Oude situatie

 • Geen vastgesteld beleid voor afdeling HFB
 • Gebrek aan harmonie en uniformiteit
 • Weinig planmatig werken, momenteel wordt veelal ad-hoc gereageerd
 • Gebrek aan juiste focus
 • Processen en tooling werken nu niet optimaal

Transitie

 • Teamleiders van de betreffende afdelingen actief betrokken
 • Focus aangebracht door het opstellen van een gedragen missie en visie
 • SWOT analyse in kaart gebracht
 • ‘Sanity check’ uitgevoerd bij regiodirecties
 • Meerjaren ambitie naar concrete acties omgezet 

Nieuw situatie

 • Vastgestelde en goedgekeurde beleidsrichtlijn voor afdeling HFB
 • PDC met uitgewerkte producten en diensten obv NEN 15221-4 norm
 • Concreet meerjaren actieplan voor afdeling HFB naar de gedefinieerde ambitie
 • Verbeterde samenwerking intern tussen teamleiders
 • Klantgerichte focus aangebracht met overlegstructuur

“Bedrijfsvoering Experts heeft het Facilitair Bedrijf van Heijmans in een korte periode succesvol ondersteund in de ontwikkeling van een nieuwe Visie, Missie en Strategie. Met oog voor detail, complexiteit en voor de bedrijfsdynamiek. Met volle tevredenheid over de kennis, kunde en communicatievaardigheden van de consultant.”

Job Verkerke

Dit vind je wellicht ook interessant: