Beyond Eyes Project

Beyond Eyes Project

Een driedimensionaal adviesrapport “inrichting optimale werkomgeving” geeft antwoord op de vragen wat er nodig is om tot de inrichting van het hybride werken te komen op 5 pilotlocaties.

Voor een van de opdrachtgevers van Beyond Eyes is als onderdeel van het programma “werken van de toekomst” een project gedefinieerd om op 5 pilot locaties de “pro” dienstverlening van Beyond Eyes af te nemen. Dit zal leiden tot een advies rapport gericht op het hybride werken en welke (concrete) vervolg stappen hiervoor nodig zijn.

Projectopdracht

 • Om productiviteit te vergroten, door efficiëntere inzet van de ruimte die we hebben, passend bij de doelgroep die er werkt
 • Optimaal gebruik maken van onze huisvesting (target van 1,4 Fte per werkplek) met een neutrale business case voor een grote opdrachtgever.
 • Inzicht geven in hoe hybride werken kan slagen zonder dat we grote verbouwingen hoeven te realiseren.
 • Inzetten van de beschikbare data om juiste verbeteringen voor te kunnen stellen.

Project

 • Optreden als projectleider voor het “PROject BeEquipped”
 • Voeren van kwalitatieve interviews met regiodirecties
 • Stakeholder management
 • Opstellen en afnemen van vragenlijst onder de pandbewoners
 • Voortgangsrapportage
 • Procesbegeleider voor het opstellen van het adviesrapport

Resultaat

 • Zeer uitgebreid (driedimensionaal) adviesrapport over de 5 pilot locaties
 • Visuele doorvertaling van het gegeven advies in een 3D impressie
 • “Lessons learned rapport” vanuit klantperspectief én intern perspectief.

“De bijdragen van René heeft ons in de afgelopen tijd veel gebracht. Niet alleen ter ondersteuning op projectmanagement gebied, maar zeker ook op het verder ontwikkelen en professionaliseren van ons accountmanagement. De kritische maar emphatische benadering van René maakte dat hij snel werd geadopteerd in het team en voelde als volwaardige collega met een duidelijke missie welke succesvol tot voltooiing is gebracht.”

Jeroen Groenen

Dit vind je wellicht ook interessant: