Interim & projecten

Interim & projecten

Omdat je nu eenmaal niet alles hoeft te weten of zelf op hoeft te lossen.
Managers als tijdelijke waarneming of voor een gericht project of adviesopdracht.

Interim management

Jouw organisatie kampt met afwezigheid van een manager door zwangerschap, ziekte of vertrek.

Of er is extra management nodig ten tijde van een reorganisatie. Wij leveren een capabele interim manager met een bewezen staat van dienst.

Jij bent ontzorgd door de inzet van een passende en bekwame professional die de afgesproken opdracht realiseert.

Projectmanagement

Jij wilt aandacht en coordinatie om een project succesvol te doorlopen.

Naast de voor de hand liggende planning, sturing en budgetbewaking komt het success van een project veelal voort uit de bevlogenheid en betrokkenheid van de deelnemers en hun omgeving. Duidelijkheid met flexibiliteit en creativiteit binnen de kaders maken zo veel mogelijk.

Wij begeleiden jouw project graag met focus op de afgebakende opdracht mét de menselijke touch.

Programmamanagement

Jouw strategische opgave is complex en gaat zeer waarschijnlijk over een gedragsaanpassing.

Jij wilt dit grondig en multidisciplinair aanpakken. Wij rapporteren gestructureerd over de voortgang rekening houdend met de complexiteit, onzekerheden en de verschillende belangen van betrokken partijen.

Door de inzet van een programmamanager werk jij overzichtelijk en samenhangend aan de gewenste “change”.

Verandermanagement

Jij wilt verandering brengen in de structuur, cultuur of werkwijze van jouw organisatie of een deel hiervan.

Al staat een organisatie nooit stil, is er soms een meer actieve vorm van bijsturing of verandering nodig. Om dit succesvol te realiseren zal de menselijke impact meegenomen moeten worden. Weerstand of stress kunnen in dergelijke situaties voorkomen. Wij helpen door middel van draagvlak, betrokkenheid, inspraak en meedenken het verandervermogen in jouw organisatie aan te spreken.

De verandermanager zorgt voor een gedegen veranderprogramma en stimuleert de organisatie en haar medewerkers om de verandering te doen slagen.