Cultuur & talent

Cultuur & talent

Een prettige cultuur én het benutten van de talenten van medewerkers is een van de grootste uitdagingen van organisaties.
Hoe vind en verbind jij de juiste mensen aan jouw bedrijf? Hoe spreek jij hun talenten aan zodat dit in hun werk naar voren komt? Hoe bouw jij een prettige cultuur voor iedereen?
Kwaliteit van medewerkers is goud waard. “Zonder goede en betrokken medewerkers haal jij jouw doelstellingen niet”.

Talentanalyse (medewerkers, team of management)

“Mensen functioneren het best, leren het snelst, komen zelf in actie en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat in lijn ligt met hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties”

De talentanalyse meet deze drijfveren en talenten van de kandidaat en daarmee de motivatie. Drijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid. Talenten zijn de positief geformuleerde gedragsbewoordingen en bijbehorende uitleg die voortvloeien uit de drijfveren.

Dit maken we objectief inzichtelijk inclusief o.a. kwaliteiten, valkuilen en bijvoorbeeld de leer- en ontwikkelstijl. Inzetbaar voor medewerkers individueel, teams onderling én het management.

Talent waste scan

In welke mate worden de talenten van uw medewerkers (volledig) benut?

Werkzaamheden die bij de persoonlijke drijfveren en talenten van een medewerker aansluiten worden (veelal) als motiverend ervaren.
De drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn de belangrijkste factoren die mensen aanzetten tot gedrag óf juist remmen.
Wij brengen de “blanke pit” van uw medewerker in beeld (het willen) en koppelen deze aan een functieprofiel (het kunnen).

Hierdoor ontstaat een objectief inzicht in welke mate de medewerker matcht op de competentieset van zijn functieprofiel. Zo voorkom je waste en kan je gericht werken aan een betere match en daarmee werkgeluk.

Cultuurscan

Jij wilt een organisatie met een hoge medewerkersbetrokkenheid, hoge klanttevredenheid en een gezond (financiële) resultaat?

We gebruiken de bewezen Barrett Waardenscan. Vanuit het team, afdeling of de gehele organisatie vullen medewerkers, of een steekproef daarvan, online de Waardenscan in. De uitkomsten geven je concrete handvatten om aan cultuurverandering en gedragsverandering te werken.

Door de inzet van de cultuurscan kan je actief werken aan een omgeving waarbinnen de medewerker gestimuleerd wordt, zich veilig voelt en zorgeloos kan samenwerken.

360 feedback-tool

Jij wilt bewustzijn creëren in het handelen en gedrag van jouw medewerkers binnen jou organisatie.

Een 360 graden feedback analyse geeft inzicht in het “eigen beeld” versus het “vreemd beeld”.
Op basis van competenties en bijbehorend gedrag worden scores gegeven. Door de kandidaat én door collega’s, medewerkers, klanten en/of leidinggevenden.
Er wordt gevraagd naar feitelijke waarneming; de mate waarin de kandidaat bepaald gedrag laat zien of niet.

De uitkomst geeft inzicht in eventueel “onbekend” gedrag. Dit bewustzijn geeft ruimte voor een opbouwende dialoog en verder bouwen aan de vijfsterrenbeleving.

Feedback Tool
Functiehuis

Opstellen functiehuis

Jij wilt rolduidelijkheid binnen de teams om ruis te voorkomen en positief bij dragen aan efficiënt werken.

Naast projectmatig en agile werken hebben veel medewerkers baadt bij een duidelijke functieomschrijving in hun baan. Onduidelijkheid over de verwachtingen bij competenties of de inhoud van een (hoofd) taak kan leiden tot ruis.
Wij geloven in duidelijke demarcatie door middel van een functiehuis welke overzichtelijk is vormgegeven én de waarheid vertaald door interactieve interventies.

Het resultaat is samenhang tussen de verschillende rollen en teamleden welke bijdraagt aan samenwerken en het bewustzijn van ieders rol in de keten.

Werving & Selectie

Ook jij wilt die medewerker met de “klik”, affiniteit én juiste arbeidsethos.
Hoe ondervang je dit alles uit een brief en 1 gesprek?

Wij brengen alvorens te gaan werven samen de organisatiecultuur en de gewenste harde en zachte kenmerken van de functie in beeld. De uiteindelijke voorkeur kandidaat wordt gematcht op het functieprofiel met zijn/haar drijfveren en talenten. Dit geeft inzicht in de intrinsieke aanleg en het eventuele ontwikkelpotentieel voor de gevraagde competenties.

Dit resulteert in een hogere slagingskans voor de juiste (duurzame) match.

Wervind & Selectie