Facilicom Solutions x Montessori Lyceum Oostpoort (MLO)

Facilicom Solutions x Montessori Lyceum Oostpoort (MLO)

Ons werd gevraagd in opdracht van Facilicom Solutions interim de positie van teamleider facilitair te bekleden.

“Onze facilitaire organisatie, met de daarbij behorende processen is weer op orde dankzij René”

Het Montessori Lyceum Oostpoort in Amsterdam is een brede scholengemeenschap (VO) voor alle niveaus van vmbo tot havo en vwo met 1.200 leerlingen en momenteel 3 locaties.

De school faciliteert, naast het reguliere programma, als één van de twee scholen in Amsterdam de Internationale Schakelklassen (ISK). ISK is voor leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die nog geen of een beetje Nederlands kunnen spreken (Nieuwkomers).

Interim periode

 • Verantwoordelijk voor algehele gebouwonderhoud en facilitaire dienstverlening.
 • Aansturing van facilitaire team bestaande uit 9 FTE
 • Projectleider voor verschillende grotere huisvestings- / verbouwingsprojecten
 • Deelname aan de aanbestedingen meubilair, schoonmaak en afvalverwerking.
 • Hoofd BHV-er en verantwoordelijk voor het actualiseren van de BHV organisatie.
 • Verantwoordelijk voor het actualiseren / opstellen van de RI&E voor de 3 schoollocaties van het MLO.

Resultaten

 • Project “Techniekstraat”; algehele verbouwing van 2.200 m2 naar frisse scholen B mede begeleid.
 • Fase 1 van project “Gezonde Scholen Amsterdam” begeleid; het schoolgebouw voorzien van betere ventilatie.
 • Inhuizing locatie Soembawastraat; inrichting en inhuizing van 16 lokalen + benodigde contracten voor gebouwonderhoud en benodigde dienstverlening ingericht.
 • Schoonmaakcontract geïmplementeerd na Europese aanbesteding
 • RI&E plan van aanpak (Inventarisatie, evaluatie + maatregelen) opgeleverd per pand
 • BHV plannen, een overkoepelend beleidsstuk en brandweerscan opgeleverd + drie ontruimingen uitgevoerd
 • Eigenaarschap vergroot van team facilitair
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uitgewerkt hangend onder het generieke functiehuis

In 10 maanden tijd heeft René structuur aangebracht in het team, hij had daarbij oog voor het potentieel van de teamleden en gaf op heldere wijze sturing aan de interne processen. Alle projecten onder René zijn hoede zijn binnen tijd en budget afgerond. De hele bhv organisatie staat dankzij René als een huis en de ontruimingsoefeningen verliepen door zijn voorbereidingen gesmeerd. Een waar facilitair professional dat is René, wij namen met spijt in het hart, maar zeer tevreden afscheid

Rosalie Drenth – Adjunct Directeur

Dit vind je wellicht ook interessant: