Organisatie & strategie

Organisatie & strategie

Groei, krimp en externe factoren. Het is allemaal van invloed op jouw organisatie. Hoe blijf je meebewegen zonder jouw onderscheidende vermogen te verliezen? Welke strategie is nodig om te komen tot een vijfsterrenbedrijf? Hoe richt je je organisatie hierop in?

Organisatie quick scan

Jij wilt snel inzicht krijgen in verbeterpunten waar je mee aan de slag kan. Focus, zodat je kunt doorpakken richting merkbaar resultaat.

Met de Organisatie Quick Scan creëren we een gezamenlijke visie vanuit de huidige situatie en prikkelen we tot inzicht “waar het beter kan”.

Na dit onderzoek heb jij scherp hoe je effectieve stappen kunt zetten naar een vijfsterren beleving.

Strategievorming

Jij wilt jouw organisatiedoelen bereiken, anders dan anderen. Duidelijk, weloverwogen en logisch.

Wij brengen jouw strategie in lijn met de doelen en werken dit uit inclusief de interne en externe uitdagingen.

Door gezamenlijk de juiste strategie te vormen ontstaat grip door overzicht. Dit brengt u tot de kern en zet aan tot gezonde (slimme) bedrijfsvoering.

Risicomanagement

Jij wilt een onzekere gebeurtenis, die het behalen van de strategie en doelstellingen negatief beïnvloed, voorkomen.

“Risico ontstaat door niet te weten wat je doet”. Door de stappen van het risicomanagementproces te doorlopen brengen wij jouw risicoprofiel in kaart.

Met deze aanpak kan jouw organisatie “gewogen” reageren op risico’s en onderneem je passende acties met een duurzame mindset.

Sourcingstrategie

Jij wilt je bezig houden met jouw kracht(en).

Welke onderdelen van de bedrijfsvoering kan je bijvoorbeeld aan specialisten overlaten (outsourcen) om meer focus aan te brengen op jouw USP’s?
Met de sourcingstrategie brengen we de huidige situatie van jouw DNA en contracten in beeld en leggen deze langs de wettelijke kaders. Vervolgens werken we een advies uit passend op jouw organisatie, segment en volwassenheid.

Na dit onderzoek is helder waar het optimum ligt tussen efficiëntie en relevantie om jouw bedrijf mooier te maken en welke kansen er zijn waardoor er (nog) meer nadruk komt op jouw onderscheidend vermogen.

Duurzaamheidstrategie

Jij wilt in de behoefte van jouw organisatie en haar klanten voorzien, zonder dat mensen, het milieu of de economie in gevaar gebracht worden, nu of in de toekomst.

We matchen de SDG’s met jouw organisatie en bepalen samen een strategie welke past in een gezonde bedrijfsvoering.

Met deze strategie werkt jouw bedrijf weloverwogen aan haar én de mondiale duurzame ontwikkeldoelen.