Partou kinderopvang (OR advies)

Partou kinderopvang (OR advies)

“De aanbevelingen in dit adviesrapport overstijgen onze oorspronkelijke vraag en blijken veel breder door ons in te zetten. Daarnaast heeft het zeker ook onze blik verruimd!”

De ondernemingsraad van Partou Kinderopvang behartigt de belangen van zijn 10.000 collega’s en oefent, in het kader van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen, invloed uit op het ondernemingsbeleid van de organisatie.

De bestuurder van Partou heeft de ondernemingsraad verzocht, via het indienen van een raamadviesaanvraag en diverse deeladviesaanvragen,  advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot een organisatorische wijziging die alle afdelingen van de organisatie in meer of mindere mate zal gaan raken.

Wij hebben Bedrijfsvoering Experts BV in eerste instantie gevraagd met ons mee te denken wat de wijziging voor de positie en het optimaal functioneren van de afdeling facilities en vastgoed zou kunnen betekenen binnen de beoogde structuur. (deeladviesaanvraag)

Hiertoe hebben wij hen schriftelijk informatie en procesupdates verstrekt en is er een éénmalig overleg geweest, waarna René, binnen een strakke deadline (9 dagen), een helder adviesrapport met gedegen theoretische onderbouwing heeft aangeleverd.

“De aanbevelingen in dit adviesrapport overstijgen onze oorspronkelijke vraag en blijken veel breder door ons in te zetten. Naast dat het ons op sommige punten bevestiging heeft gegeven, heeft het rapport ons binnen dit lopende proces geholpen gedegen adviezen te schrijven met aanbevelingen. Daardoor hebben we de organisatie kunnen adviseren op een goede manier door te ontwikkelen waardoor waarde gecreëerd wordt voor zowel medewerkers als organisatie. Daarnaast heeft het zeker ook onze blik verruimd!”

“Alhoewel ons contact kort maar krachtig was hebben wij René ervaren als een begripvol, communicatief en coachend persoon die snel tot de kern van de zaak weet door te dringen en de essentie kan bepalen, niet schroomt zijn mening te geven, meedenkt en oplossingen aandraagt. Wij kijken uit naar een volgende samenwerking!”

Jolien Hildebrand – voorzitter ondernemingsraad

Dit vind je wellicht ook interessant: