Werkprocessen & -optimalisatie

Werkprocessen & -optimalisatie

Met efficiënte werkprocessen en een geoptimaliseerde bedrijfsvoering behaal je doelen of “kwalitijd”.

Procesoptimalisatie – Lean – Six Sigma

Jij wilt tevreden klanten, reduceren van verspilling en/of een efficient werkproces.

Bovenstaande vraagt constante focus en bijsturing. Er zijn immers interne en externe factoren die maken dat je het doel uit het oog verliest of bij moet stellen.

Jouw organisatie wordt opgeschoond met als concreet resultaat, minder verspilling, hogere kwaliteit of een gladder proces. Alle tijd kan gaan naar de vijfsterrenbeleving.

Tijd- / processtudie

Jij wilt grip op de tijdsbesteding van je medewerkers of beschikbare capaciteit.

Ligt het capaciteitsprobleem wel aan het beschikbare personeel of is er veel mogelijk in automatisering, uitbesteden of in het elimineren van verspilling? Tijd- of processtudies brengen in kaart aan welke activiteiten de kostbare tijd wordt besteed. Hierin zijn verschillende vormen mogelijk afhankelijk van jouw vraagstelling en het type organisatie. Wij stellen een plan van aanpak op om tot concrete (rendement) verbeteringen te komen.

Met de tijd- / processtudie ontstaat objectief inzicht in de eventuele lekkages van tijd zodat gerichte keuzes bijdragen aan (rendement) verbeteringen.

Contractmanagement

Veel van jouw bedrijfsvoering is uitbesteed en je wilt zorgen dat deze contractpartners jouw DNA vertolken en versterkt in de uitvoering van hun dienstverlening.

Het inkoopproces van een goede contractpartner is een kostbaar proces. Zodoende wil je een duurzame en optimale samenwerking binnen de (wettelijke) looptijd van een contract.
Het hebben van een weloverwogen contract management aanpak voor de verschillende leveranciers betaald zich uit in efficientie, klanttevredenheid en partnerschap.

We segmenteren de uitbesteedde diensten, werken een contractmanagement systematiek uit en brengen dit in relatie tot de klanttevredenheid en de doelen van jouw leveranciers. Jij hebt een duidelijk beeld van het klantbelang per leverancier én grip op gemaakte contractafspraken.