Werkprocessen & -optimalisatie

Werkprocesoptimalisatie

Benut je tijd zo efficiënt mogelijk door middel van werkprocesoptimalisatie. Met efficiënte werkprocessen en een geoptimaliseerde bedrijfsvoering behaal je doelen of “kwalitijd”. Bedrijfsvoering Experts uit Soest voorziet je graag van een waardevolle training om het maximale uit jouw werkproces te halen.

Werkprocesoptimalisatie – Lean – Six Sigma

Wij bieden een deskundige training aan, waarmee je jouw werkproces nog efficiënter maakt. Met werkprocesoptimalisatie zorg je voor tevreden klanten en reduceer je tijdsverspilling. Dit vraagt constante focus en bijsturing. Er zijn immers interne en externe factoren die maken dat je het doel uit het oog verliest of bij moet stellen. Breng dit overzichtelijk in kaart middels dashboarding. Jouw organisatie wordt opgeschoond met als concreet resultaat: minder verspilling, hogere kwaliteit of een gladder proces. Door werkprocesoptimalisatie kan alle tijd naar de vijfsterrenbeleving gaan. Kies daarom voor onze training over het optimaliseren van het werkproces.

Tijd- / processtudie

Jij wilt grip op de tijdsbesteding van je medewerkers of beschikbare capaciteit. Ligt het capaciteitsprobleem wel aan het beschikbare personeel of zijn er mogelijkheden in automatisering, uitbesteden of de eliminatie van verspilling? Tijd- of processtudies brengen in kaart aan welke activiteiten de kostbare tijd wordt besteed. Hierin zijn verschillende vormen mogelijk afhankelijk van jouw vraagstelling en het type organisatie. Dit is belangrijk om jouw bedrijfsvoering te optimaliseren. Bij onze training over het optimaliseren van het werkproces leer hoe je een plan van aanpak moet opstellen om tot concrete (rendement) verbeteringen te komen. Met de tijd-/ processtudie ontstaat objectief inzicht in de eventuele lekkages van tijd, zodat gerichte keuzes bijdragen aan werkprocesoptimalisatie.

Contractmanagement

Veel van jouw bedrijfsvoering is uitbesteed en je wilt zorgen dat deze contractpartners jouw DNA vertolken en versterken in de uitvoering van hun dienstverlening. Het inkoopproces van een goede contractpartner is een kostbaar proces. Zodoende wil je een duurzame en optimale samenwerking binnen de (wettelijke) looptijd van een contract. Het hebben van een weloverwogen contractmanagementaanpak voor de verschillende leveranciers betaalt zich uit in efficiëntie, klanttevredenheid en partnerschap. We segmenteren de uitbesteedde diensten, werken een contractmanagementsystematiek uit en brengen dit in relatie tot de klanttevredenheid en de doelen van jouw leveranciers. Jij hebt een duidelijk beeld van het klantbelang per leverancier én grip op de gemaakte contractafspraken.

Maak nu eenvoudig een afspraak bij ons

Wil je efficiënter te werk gaan en meer rendement behalen? Dan is werkprocesoptimalisatie de sleutel. Neem contact met ons op om een training in te plannen voor het optimaliseren van het werkproces. We zijn bereikbaar via ons e-mailadres rene@bedrijfsvoering-experts.nl. Stuur gerust een e-mail.