MVGM

MVGM

Het proces en de aanpak is vanaf het begin duidelijk geweest. De processen zijn landelijk goed ingeregeld bij MVGM en René heeft ervoor gezorgd dat ook Amsterdam conform de standaard MVGM processen opereert, dit was vooral de uitdaging om collega’s zo ver te krijgen.

Na een aantal fusies in de afgelopen jaren dient er uniformiteit in cultuur en werkprocessen te komen. Het team verhuur Amsterdam kent een (te) hoog verloop en een (te) hoog % uitzendkrachten. Hierdoor is de continuïteit fragiel en zijn de kosten hoog. De vorige teamleider heeft intern een andere functie gekregen en de nieuwe teamleider start over een aantal maanden. Team verhuur Amsterdam werkt niet volledig volgens de landelijke gestandaardiseerde processen. 

Interim periode

 • Aandachtgebieden en doelen geformuleerd; Output, Team, Personeel, Klanten en Proces.
 • Werving & selectie van 7 nieuwe vaste medewerkers.
 • Overlegstructuur inrichten en voorzitten met de teams en andere afdelingen
 • Structuur aangebracht in klantenportefeuille. Telefonische afstemming met eigenaren.
 • Periodieke voortgangsrapportage naar opdrachtgevers.
 • Managementinformatie opstellen en sturen op doelstellingen
 • Verbeteren telefonie centrale en het klantgericht beantwoorden van inkomende telefonie. 
 • Begeleiding en inwerken nieuwe teamleider.

Resultaat

 • Leegstand% teruggebracht 
 • Samenwerking + overleg met omliggende afdelingen ingericht incl. overlegstructuur
 • % uitzendkrachten teruggebracht 
 • Cultuur omslag gerealiseerd; Aandacht, betrokkenheid en sfeer verbeterd.
 • Alle medewerkers in een HR cyclus “gebracht”. Vastgelegde planningsgesprekken en repeterende voortgangsgesprekken op basis van gewenste doelstellingen.
 • Output afspraken liggen vast en zijn onderdeel van HR cyclus.
 • Klantenportefeuille volledig in beeld gebracht en verdeeld over 4 gelijkwaardige teams 
 • Vervuiling in taken opgeschoond, heldere demarcatie in taken van omliggende afdelingen.
 • Volledige werkproces in de teams belegd; betrokkenheid, uniformiteit en eigenaarschap.
 • Een landelijk handboek voor nieuwe en bestaande medewerkers voor uniformiteit. Kan tevens dienen als begeleidend schrijven in het inwerktraject.

De resultaten zijn zichtbaar bij team verhuur Amsterdam. De sfeer is verbeterd, de nieuwe teamleider heeft dankzij René een goede start gemaakt waarbij er structuur is inzake de HR-cyclus en de collega’s weten wat wij van hen verwachten en andersom.

René is een prettig persoon om mee samen te werken, is resultaat gericht en kan snel aangeven waar de schoen wringt. René benoemd zaken en legt ze vast. Collega’s vinden René een prettige manager, toegankelijk, eerlijk en staat voor zijn team.

Willemijn Brand

Dit vind je wellicht ook interessant: