Beyond Eyes

Beyond Eyes

Het team accountmanagers is gegroeid in haar professionaliteit. De retentie is verhoogd en hier wordt actief op gestuurd. Hiermee zijn we toekomstbestendig ingericht en klaar voor de verdere groei.

De start-up BeSense heeft sinds begin 2021 de transitie doorlopen naar de scale up “Beyond Eyes”. Door de groei is verdere professionalisatie gewenst in het team accountmanagers waarbij ook wordt ingezoomd op retentie. De projectmatige begeleiding van de implementatie van de Beyond Eyes producten bij een grote opdrachtgever werd ons eveneens gevraagd.

Opdracht

 • Ontwikkeling van het interne team accountmanagers.
 • Meer vakvolwassen maken in Facility management en vorming tot tactisch / strategisch gesprekspartner.
 • Ontwikkeling en ondersteuning in het retentie % van zowel bestaande klanten en pilots.
 • Begeleiden, ondersteunen en draagvlak creëren voor de implementatie van “Be Equipped” binnen 20 locaties van een grote opdrachtgever.

Transitie

 • Opzetten van project op basis van GOTIK uitgangspunten. Geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.
 • Opstellen planning en risicorapport obv RISMAN
 • Bijsturen op opgeleverde data uit de geplaatste sensors om huisvesting aan te laten sluiten op de wensen.
 • Accountmanagers hebben (meer) inzicht in eigen drijfveren en talenten maar ook in valkuilen, hieruit kan de accountmanager (in samenspraak) een ontwikkelplan opstellen.
 • Coaching op inhoudelijk (tactisch en strategisch) facility management.
 • Samenwerken aan strategische waarde creatie van huidige producten Beyond Eyes.
 • DISC training gegeven tbv communicatie met de opdrachtgevers
 • Kennisdocument over inkopen / aanbesteden opgesteld.

Nieuw situatie

 • De producten van Beyond Eyes binnen de 20 locaties van de opdrachtgever zijn actief.
 • Meer inzicht onder de accountmanagers in de samenhang van facilitair management binnen organisaties.
 • Vraagarticulatie van de huidige klantportefeuille is in beeld (vraag achter de vraag).
 • Team is zelf in staat te begroten en doelstellingen voor de komende jaren te definiëren én te realiseren.
 • Klantrapportages zijn inhoudelijk verrijkt en verbeterd.

“De bijdragen van René heeft ons in de afgelopen tijd veel gebracht. Niet alleen ter ondersteuning op projectmanagement gebied, maar zeker ook op het verder ontwikkelen en professionaliseren van ons accountmanagement. De kritische maar emphatische benadering van René maakte dat hij snel werd geadopteerd in het team en voelde als volwaardige collega met een duidelijke missie welke succesvol tot voltooiing is gebracht.”

Jeroen Groenen

Dit vind je wellicht ook interessant: