Businesswaarde van bedrijfsvoering

Businesswaarde van bedrijfsvoering

Hoe kan de samenwerking van ondersteunende afdelingen jouw onderscheidend vermogen worden?

Afdelingen die niet direct nieuwe klanten of omzet opleveren, hebben een ondersteunend karakter en vallen in de regel onder bedrijfsvoering. De focus bij ICT-afdelingen, financiën, facilitair en bijvoorbeeld een communicatie-afdeling ligt logischerwijs op faciliteren, inrichten en optimaliseren van processen. Echter is het ook heel goed mogelijk dat een ondersteunende afdeling veel waarde kan toevoegen vanuit het primaire proces. Hoe kunnen ondersteunende afdelingen beter samenwerken en zo businesswaarde creëren?

Managers en medewerkers zullen herkennen dat deze afdelingen soms zijn verzand in beleid, werkprocessen, formats en protocollen. Waarbij men het risico loopt dat het voornaamste doel uit het oog wordt verloren. Medewerkers zijn verstrikt geraakt in een web van systemen en gekaderde processen. En zijn daardoor niet meer gewend om buiten de gebaande paden te denken en te werken. Maar door aandacht te hebben voor verschillende aspecten van bedrijfsvoering, kan je een ondersteunende dienst omturnen tot ondersteunende dienst die businesswaarde creëert. 

Multidisciplinaire samenwerking

Hybride werken is een actueel voorbeeld van een uitdaging waarbij meerdere ondersteunende afdelingen zijn betrokken om één probleem op te lossen. Tijdens de coronapandemie was dit een issue dat in razendsnel tempo moest worden opgepakt en waarbij medewerkers van HR, IT, facilitair en communicatie nauw samenwerkten.

Deze multidisciplinaire samenwerking van ondersteunende afdelingen is een visie die Bedrijfsvoering Experts sinds de oprichting omarmt en uitdraagt. Optimale bedrijfsvoering is een kans om je te profileren ten opzichte van jouw concurrentie. Door kritisch te kijken naar management en processen op deze afdelingen en zo nodig te optimaliseren, kan het jouw onderscheidend vermogen worden. 

Wij dagen bedrijven uit 

Wij dagen bedrijven uit om niet te redeneren vanuit afdelingen die op papier staan maar kritisch te kijken naar de organisatie en strategie. Is er een duidelijke visie? En is deze visie bekend bij de gehele organisatie, van management tot op de werkvloer?

Daarbij is het belangrijk om in werkprocessen het primaire doel voor ogen te houden. Werken de verschillende processen voor dit doel? Onafhankelijk, maar ook overstijgend: weten afdelingen en medewerkers van elkaar waar de uitdagingen zitten en waar winst valt te behalen? De bedrijfscultuur en leidinggevenden moeten medewerkers toestaan om niet vast te hoeven houden aan de systeemkermis.

Beoordeel of de cultuur in jouw organisatie op dit moment bijdraagt aan het primaire doel. Wordt daarbij het talent van jouw medewerkers optimaal benut? En wordt hierop gestuurd? Durven medewerkers eigenaarschap te tonen om het primaire doel te realiseren? Dit zorgt voor een gestroomlijnder proces en het maakt het werk voor iedereen leuker.

Tot slot kunnen technologie en data in bedrijfsvoering enorm veel ruis weghalen en onnodige subjectieve discussies voorkomen. Duidelijke normen formuleren en sturingsinformatie inzichtelijk maken, kan zeeën van tijd en ruimte opleveren zodat iedereen zich volledig kan richten op zijn primaire taak en het gezamenlijk doel.

Onderscheidend vermogen
Wanneer afdelingen gezamenlijk werken vanuit hun toegevoegde waarde in het licht van de strategie van het bedrijf en er ruimte wordt gecreëerd voor de menselijke inbreng door processen, systemen en data te beperken tot het noodzakelijke ontstaat er marge voor oprechte aandacht voor de klant. Dit kan de kracht zijn van jouw bedrijf, en het onderscheidend vermogen ten opzichte van concullega’s. 

Meer weten? Neem contact met ons op, we delen graag onze visie met je tijdens een korte inspiratiesessie.

 

Dit vind je wellicht ook interessant: