Facilicom Solutions x Albeda College – transitie

Facilicom Solutions x Albeda College – transitie

Albeda heeft een ambitie uitgewerkt “Albeda zet de toon” waarbij ieder college én stafdienst een transitieplan uitwerkt om zichzelf conform deze ambitie te organiseren. Het mede opstellen en begeleiden van deze transitie was de opdracht welke wij namens Facilicom Solutions uitvoerden in de rol van transitieleider.

De transitie is gerealiseerd. Voor de verdere (meerjaren) realisatie van de benoemde professionalisatie is een uitvoeringsplan opgesteld.

Albeda heeft een ambitie uitgewerkt “Albeda zet de toon” waarbij ieder college én stafdienst een transitieplan uitwerkt om zichzelf conform deze ambitie te organiseren. Het mede opstellen en begeleiden van deze transitie was de opdracht in de rol van transitieleider. 

Doelstellingen transitie

 • Scherpte en een kritische blik op ons functioneren is wenselijk. 
 • F&H wil heldere afspraken maken en nakomen; we willen de Producten en Diensten Catalogus betekenis geven zodat de verwachtingen over en weer helder zijn 
 • F&H wil bij klantvragen flexibel en wendbaarheid zijn: we willen sneller inspelen op veranderende klantvragen en dit stroomlijnen, zodat doorlooptijden korter worden; 
 • F&H wil haar dienstverlening integraal en multidisciplinair uitvoeren: we moeten leren dat het resultaat in de ogen van de klant sterk afhankelijk is van de mate waarin is samengewerkt tussen disciplines (ook buiten F&H). 

Transitie

 • Voortgangsrapportage aan opdrachtgever, MT en OR
 • Teampresentaties houden tbv communicatie & commitment
 • Projectbegeleiding van plannen per team “Team aan zet”
 • Afdeling Integrale Veiligheid ontmanteld en verdeeld onder de resterende teams
 • Plaatsingsgesprekken & brieven naar medewerkers die van team wisselden
 • Voorzitter van transitieteam omwille van actief eigenaarschap in teams
 • Natuurlijk verloop laten bijdragen aan de gewenste krimp.
 • Interim aansturing van team Services

Nieuw situatie

 • Organisatiestructuur F&H is conform hoofdstructuur Albeda ingericht
 • Organogram (structuur) aangepast en ingericht
 • Sturingsdashboard geïmplementeerd
 • Knip aangebracht tussen lijnverantwoordelijkheid en projectorganisatie
 • Actief inbedden van 6 taakgebieden in team facilitair; Coördinatie, Communicatie, Control, Crisismanagement en Contractmanagement. 
 • Kerntaken gedefinieerd per team
 • Processenboek opgesteld
 • PDC met uitgewerkte producten en diensten obv NEN norm
 • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uitgewerkt hangend onder het generieke functiehuis
 • Norm bepaling voor team facilitair uitgewerkt

“It always seems impossible until it is done” – Mandela

Met René een prachtige en intensieve samenwerking gehad.  Met humor en altijd oog voor de mens. Het maakt hem een topprofessional die organisaties verder brengt.

Een bijna onmogelijk verandertraject bij de afdeling Facilitair en Huisvesting waarbij René, in zijn rol als transitieleider, met zijn kennis, communicatie en doortastendheid naar een mooi einde wist te brengen. De noodzakelijke “harde noten kraken” gaat ie niet uit de weg. 

René was voor mij onmisbaar in de (Corona) periode bij Albeda. Er zijn bergen werk verzet en dat kan René als geen ander. Ik kijk uit naar een nieuwe samenwerking. 

Zeljka Udovicic – Schlick

Dit vind je wellicht ook interessant: